Reg d’espais verds

QUIN TIPUS DE SISTEMES DE REG PODEM TROBAR EN JARDINERIA?

Podem trobar diferents sistemes de reg localitzat en jardineria, però tots ells s’han anat adaptant per reduir al màxim el consum al mateix temps que augmenten l’eficiència del reg:

  • Reg per aspersió: aplicació d’aspersors, que realitzen moviments rotatoris, per repartir l’aigua sobre la superfície en forma de pluja; l’aplicació més freqüent és en la gespa.
  • Reg amb difusors: Els difusors són similars als aspersors, però més petits, a més no realitzen moviments rotatoris.
  • Reg per degoteig superficial o enterrat: aportar aigua de manera localitzada al peu de la planta mitjançant els goters (integrats o puntxats). Realitzem un gran estalvi d’aigua i podem mantenir un nivell d’humitat constant al sòl.
  • Cintes d’exsudació: canonades de material porós que distribueixen l’agua a través dels porus de manera continua.
  • Mànegues de reg

Podem automatitzar aquests sistemes de reg mitjançant la instal·lació de programadors i electrovàlvules que ens controlaran el sistema de reg, és el que es coneix com SISTEMES DE REG AUTOMATITZATS

Reg degoteig superficial
Camp de futbol
Reg amb difusor
Camp de futbol
Automatització
previous arrow
next arrow
Slider