Impermeabilitzacions

Realitzem impermeabilitzacions tant, per a basses de reg, com per a basses de purins. En cada cas utilitzem el material més adequat al seu ús:

  • Làmines impermeabilitzants de PVC
  • Làmines impermeabilitzants de PE
  • Làmines impermeabilitzants de EPDM
  • Teles de geotèxtil (protector de làmina)