Serveis

REG AGRÍCOLA

 • Degoteig.
 • Sistemes de protecció per glaçada
 • Aspersions.
 • Estacions de bombeig i filtratge.
 • Pivots.
 • Automatitzacions.

REG D’ESPAIS VERDS

 • Reg de jardins amb aspersors i difusors.
 • Reg de jardins amb goters enterrats.
 • Automatitzats i manuals.

IMPERMEABILITZACIONS

 • Làmines impermeabilitzants de PVC.
 • Làmines impermeabilitzants de PE.
 • Làmines impermeabilitzants de EPDM.
 • Teles de geotèxtil. (Protector de làmina)