Activitats

Estudis, disseny i execució d’instal·lacions de regs agrícoles i jardinería.

Impermeabilització d’embassaments de regs i purins.

Instal·lacions de grups de bombeig.

Manteniments d’instal·lacions de reg agrícoles.